Sentral­administrasjonen

Ullevaal stadion som administrasjonssentrum

NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion sammen med 45 av særforbundene. Samlet disponerer Idrettens hus cirka 2900 kvadratmeter selveide og 8700 kvadratmeter leide lokaler på Ullevaal stadion. NIF disponerer totalt 11 600 kvadratmeter. Alle leieavtaler utløper ved utgangen av 2023, og det pågår en prosess med utleier om fremtidens Idrettens hus på Ullevaal stadion.

Servicetjenester

Servicetorget ved Idrettens hus er i dag en velfungerende førstelinje for dem som henvender seg til idretten. Tjenestene tilpasses brukernes behov. Kantinen fungerer godt og er en viktig møteplass på tvers av fag og organisasjonstilhørighet. I 2021 hadde mange av de ansatte ved Idrettens hus hjemmekontor på grunn av pandemien. Det hadde innvirkning på tjenestetilbudet på Idrettens hus.