Årsrapport
2021

Stø kurs i krevende tider

De siste to årene har for alvor vist hvor viktig idrett og idrettsorganisasjonen er. Da det ble stille på idrettsarenaen, ropte tomrommet høyt etter lek, konkurranse, samhold og et yrende idrettsliv.

En tur med berg-og-dal-bane

Hvem hadde trodd at også året 2021 skulle bli en berg-og-dal-bane for norsk idrett? Selv om mye dreide seg om pandemi, støtteordninger for idrettslag i en vanskelig økonomisk tid og gradvis gjenåpning, klarte vi som idrettsorganisasjon å ta flere viktige skritt i riktig retning.

Medlemskap – Nøkkeltall

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering fra alle landets idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon, som medlems- og aktivitetsdata, med frist 30. april hvert år.

7 845
ordinære idrettslag
1 610
bedriftsidrettslag

Koronasituasjonen og konsekvenser for idretten

NIF etablerte en beredskapsgruppe i 2020, som ble videreført i 2021. Det var én intern beredskapsgruppe i NIF, som ble ledet av generalsekretæren, samt en utvidet beredskapsgruppe med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Ishockeyforbund og Norges Svømmeforbund.

Les mer

Idrettspolitiske saker

NIF jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for hele idretten og for å synliggjøre og styrke idrettens rolle i samfunnet. Her er påvirkningsarbeidet vårt overfor Stortinget, regjeringen og politiske partier viktig.

Les mer

Idrettstinget 2021

28.–29. mai 2021 gjennomførte vi ordinært idrettsting digitalt på grunn av covid-19 og smittevernrestriksjoner. Idrettstinget er idrettens høyeste organ og avholdes hvert andre år.

Les mer

Idrettsstyret og idrettspolitiske utvalg

I 2021 gjennomførte idrettsstyret 16 møter, hvorav 10 med styret for styreperioden 2019–2021, og 6 med styret for styreperioden 2021–2023.

Les mer

Idrettens langtidsplan og styringsverktøy

Langtidsplanen legger premissene for NIFs arbeid i tingperioden. Vi skal jobbe for å gjøre samfunnet bedre ved å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn og en bærekraftig utvikling.

Les mer

Idretten

Ved utgangen av 2020 var 476 191 barn mellom 6 og 12 år aktive medlemmer i norsk idrett. Dette er en nedgang på 25 248. Antall aktive medlemskap falt 5,04 prosent fra 2019 til 2020, mot 1,32 prosent fra 2018 til 2019.

Les mer

Kommersiell forretningsutvikling og arrangementer

Det var et krevende år for mange av våre samarbeidspartnere. Spesielt våre partnere innenfor reiselivsnæringen var hardt rammet av koronapandemien. Det er derfor gledelig at alle våre samarbeidspartnere har stått ved sine samarbeidsavtaler, og alle avtaler som var til reforhandlinger, ble fornyet.

Les mer

Idrettens finansiering og rammevilkår

NIFs hovedfinansieringskilde er andel av overskuddet til Norsk Tipping. Andelen som ble fordelt til idrettsformål for 2021, var 3 230 588 000 kroner.

Les mer
Indira Milena Hopsdahl Liseth under verdenscup arrangementet i Paraidrett på Birkebeineren skistadion på Lillehammer.

Økonomi

NIFs årsresultat viser et overskudd på 2,9 millioner kroner.

Les mer
Olympiatoppen inngangsparti

Personal

NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte.

Les mer
Ullevål stadion sett ovenfra

Sentral­administrasjonen

NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion sammen med 45 av særforbundene.

Les mer