Korona­situasjonen og konsekvenser for idretten

Beredskapsarbeid

NIF etablerte en beredskapsgruppe i 2020, som ble videreført i 2021. Det var én intern beredskapsgruppe i NIF, som ble ledet av generalsekretæren, samt en utvidet beredskapsgruppe med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Ishockeyforbund og Norges Svømmeforbund. Det var ukentlige møter. I spesielle situasjoner var det behov for økt møtefrekvens. NIF arbeidet med å få gjenåpnet idretten i tråd med gjeldende smittesituasjon og med å få treffsikre kompensasjonsordninger på plass. Det var utstrakt møtevirksomhet med hele Stortinget, Kulturdepartementet og helsemyndighetene i perioden. NIF har i tillegg fortløpende veiledet særforbund og idrettskretser og mobilisert idrettskretsene til politisk påvirkningsarbeid i sine kanaler.

Vi gjennomførte løpende informasjonsmøter for særforbund og idrettskretser.

Idretten var nedstengt helt eller delvis gjennom året, og det medførte frafall i medlemmer, frivillige og utøvere.

Kampanjen «Tilbake til idretten»

Kampanjen «Tilbake til idretten» ble gjennomført høsten 2021 og var en stor suksess. Kampanjen startet samme dag som myndighetene gjenåpnet samfunnet 25. september. Hele idrettsorganisasjonen, inkludert særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag, engasjerte seg i kampanjen. Vi utviklet kampanjemateriell
med egen logo, filmer og stillbilder for bruk på alle digitale flater, og for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi gjorde en digital verktøykasse for rekruttering av både utøvere og frivillige til idrettslagene tilgjengelig for idrettsorganisasjonen.

Kampanjen fikk høy synlighet med totalt over 10 millioner visninger på tvers av de digitale kanalene, inkludert sosiale medier, og i A-medias lokalaviser. Vi gjennomførte en nasjonal TV-kampanje på TV 2 som fikk hele 14,2 millioner visninger, og en tre ukers radiokampanje på P4 med hele 9,6 millionereksponeringer i kampanjeperioden.

Kampanjen frembrakte 250 presseklipp og ble spredt organisk på grunn av kampanjeengasjementet til NIF, særforbund, idrettskretser og idrettslag. Kampanjen bidro til at det ble gjennomført utallige gjenåpningsarrangementer i hele landet i løpet av kampanjeperioden.