Idrettens langtidsplan og styringsverktøy

Idretten vil!

Arbeidet med langtidsplanen skal preges av de grunnleggende veivalgene om at NIF skal være leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.

Idretten vil! er norsk idretts tingvedtatte langtidsplan for 2019–2023. Innholdet i planen er overordnet og prinsipielt og skal strekke seg gjennom tingperioden og videre. Målene i planen er overordnede og retningsgivende, og skal være utgangspunktet for de operasjonaliserte målene og nøkkelindikatorene gjengitt i Idretten skal!

Langtidsplanen legger premissene for NIFs arbeid i tingperioden. Vi skal jobbe for å gjøre samfunnet bedre ved å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn og en bærekraftig utvikling. Vi skal jobbe for bedre rammevilkår for idretten i Norge, i form av å styrke frivilligheten, bedre økonomien og styrke kompetansen i hele organisasjonen.

I tillegg viser Idretten vil! til formålsparagraf, visjon og virksomhetsidé for NIF og setter opp to hovedmål for hele organisasjonen: «flere med – lenger» og «flere nye medaljer». For å nå målene skal norsk idrett satse på fire strategiske satsingsområder: livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg og bedre toppidrett.

Arbeidet med langtidsplanen skal preges av de grunnleggende veivalgene om at NIF skal være leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.

I 2021 jobbet vi opp mot de tre målene fra hvert av de fire strategiske satsingsområdene i Idretten vil!