Kommersiell forretning­sutvikling og arrangementer

Kommersiell forretningsutvikling

Det var et krevende år for mange av våre samarbeidspartnere. Spesielt våre partnere innenfor reiselivsnæringen var hardt rammet av koronapandemien. Det er derfor gledelig at alle våre samarbeidspartnere har stått ved sine samarbeidsavtaler, og alle avtaler som var til reforhandlinger, ble fornyet. Kommersiell avdeling leter stadig etter nye samarbeidspartnere. I 2021 inngikk NIF langsiktige samarbeidsavtaler med Sjømatbedriftene og Otiga Group som nye partnere. I tillegg fornyet vi avtaler med langsiktige partnere, som Telenor, Tine SA og Scandic Hotels. Våre hovedpartnere er: Norsk Tipping, SpareBank 1, Telenor, Scandic Hotels, Gjensidige, SAS, Tine, Phenix, P4, Otiga Group og Sjømatbedriftene.

NIF er olympisk og paralympisk komité, og flere avtaler ble reforhandlet med Den internasjonale olympiske komité (IOC) i 2021.

Samarbeidsavtalenes innhold endrer seg i henhold til krav og forventninger fra samfunnet og samarbeidspartnerne. I 2022 vil vi fokusere på samarbeidsprosjekter innenfor bærekraft, mangfold og digitale muligheter.

Samarbeid med Innovasjon Norge, NHO og LO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité signerte i april 2021 en intensjonsavtale med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Innovasjon Norge (IN). Målet er å skape økt konkurransekraft for både idretten og næringslivet ved å samarbeide systematisk om strategisk posisjonering for å fremme næring.

Store internasjonale idrettsarrangementer, som OL, VM, EM og andre internasjonale arrangementer, vil være naturlige arenaer å benytte. Slik kan Merkevaren Norge – med sine bærende budskap – nå et globalt publikum gjennom digitale og fysiske sendeflater.

Arbeidet har en langsiktig horisont og ambisjon, og partene vil teste forskjellige former for samarbeid i årene fremover. VM i bryting i oktober 2021 ble første pilotarena i samarbeidet. Vi arrangerte et seminar med fokus på like muligheter, med spørsmålet «har kvinnelige ledere, trenere og utøvere like muligheter som menn?». Seminaret ble godt besøkt og fikk gode tilbakemeldinger.

Arrangementer

De viktigste arrangementene og møteplassene som NIF har ansvar for, enten alene eller sammen med samarbeidspartnere, er Idrettsgallaen, NM-veka og Idrettstinget / NIFs ledermøte. I tillegg er NIF som olympisk og paralympisk komité vertskap for representanter for myndigheter, særforbund, idrettsstyret, samarbeidspartnere og administrasjon under olympiske og paralympiske leker.

Arrangementsavdelingen har ansvar for flere interne, personalrelaterte faste arrangementer og har støttefunksjon for seminarer og kurs i andre avdelinger i NIF. Arrangementsavdelingen administrerer kongepokal, Egebergs ærespris, Fearnleys ærespris, hederstegn og lagsjubileer, æresmedlemskap og samarbeidsavtalen med Norske idrettslederveteraner.

Store internasjonale idrettsarrangementer, som OL, VM, EM og andre internasjonale arrangementer, vil være naturlige arenaer å benytte. Slik kan Merkevaren Norge – med sine bærende budskap – nå et globalt publikum gjennom digitale og fysiske sendeflater.

Idrettsgallaen

Idrettsgallaen er et samarbeid mellom NIF, Norsk Tipping og NRK. Idrettsgallaens hovedarrangementer består av et idretts-faglig seminar, nettverkssamlinger på før-fest og etter-fest og kveldsshowet i hovedarenaen.

Idrettsgallaens visjon er «En hyllest av heltene». Heltene er både toppidrettsutøvere som har prestert på høyt nivå gjennom året, og ildsjeler i norsk idrett. Partenes ambisjoner er kontinuerlig å
videreutvikle arrangementene som den viktigste arenaen for topp og bredde i norsk idrett, det beste prisutdelingsshowet for det norske publikummet og en begivenhet som treffer befolkningen som helhet.

Idrettsgallaen for 2020 ble avholdt 9. januar 2021. På grunn av koronapandemien og et annerledes idrettsår ble det kun delt ut fem priser. Det ble avholdt et direktesendt show på NRK uten publikum til stede. Prisene som ble delt ut, var i kategoriene årets ildsjel, årets forbilde, årets hederspris og årets kvinnelige og mannlige idrettsprestasjon.

NM-veka

NM-veka er et samarbeid mellom NRK og NIF med Norsk Tipping som hovedsponsor og ble første gang arrangert sommeren 2018. Konseptet gir oss en fantastisk mulighet til å vise mangfoldet av idretter i Norge. NM-veka er et felles arrangement hvor det kåres en rekke norgesmestere i mange idrettsgrener. Arrangementet går på rundgang i Norge, og det arrangeres NM-veka både sommer og vinter.

I likhet med i 2020 måtte NM-veka vinter 2021 avlyses som følge av koronapandemien. NM-veka sommer ble arrangert i Sarpsborg i slutten av juni uten publikum til stede. Likevel avholdt vi 18 norgesmesterskap i ti idretter; 34 NM-vinnere ble kåret, og to kongepokaler ble delt ut. NM-veka i Sarpsborg ble en etterlengtet idrettsfest i beste sendetid på NRK.

Konseptet gir oss en fantastisk mulighet til å vise mangfoldet av idretter i Norge. NM-veka er et felles arrangement hvor det kåres en rekke norgesmestere i mange idrettsgrener.

Tokyo 2020

I forbindelse med OL og Paralympics administrerer arrangementsavdelingen reise og opphold for Olympic og Paralympics Family, markedspartnere, gjester av NIF og eventuelle ansatte. IOC/IPC spesifiserer roller og antall i Olympic og Paralympics Family som har rettigheter til akkreditering utover utøvere og støtteapparat. Det omfatter statsoverhoder, kongelige, ministere med sport i sin portefølje, president og generalsekretær i NIF. Antallet gjesteakkrediteringer defineres ut fra størrelsen på utøvertroppen. Gjesteakkrediteringer blir fortrinnsvis forbeholdt representanter fra særforbund som har utøvere i OL/PL.

På grunn av pandemien ble OL/PL utsatt til 2021. Lekene ble også stengt for publikum, og smittevernrestriksjonene var svært strenge.

Idrettspresident Berit Kjøll var vertskap for kulturministeren under OL. Åtte særforbund var representert med sine presidenter. Paralympics var representert med visepresident Vibecke Sørensen og ett særforbund.

Arendalsuka

NIF deltok på Arendalsuka 16.–18. august 2021. Fokuset vårt var å snakke med politikere, alliansepartnere og andre organisasjoner om fanesakene våre og gjenåpning av idretten. Vi arrangerte en rekke «speed-dates» mandag og tirsdag på båten vår i Pollen.

NIF arrangerte to egne seminarer på Bærekraftshuset:

  • Bærekraft og idrett: Økonomi som barriere – hva skjer post-korona? Berit Kjøll, Arendal Idrettsråd, Ungdomspanelet v/ Zaineb Al-Samarai, Trond Giske (Ap), Ingelin Noresjø (KrF) og Per Tøien.
  • Bærekraft og kommunikasjon: Næringslivssamarbeid i idretten. Berit Kjøll, Bodø Glimt og Action Now v/Bendicte Halvorsen, Sparebank 1 v/Richard Heiber, Grieg-gruppen v/Gry Larsen og Rune Arctander.

Arrangementene ble strømmet. NIF deltok også på debatter i regi av andre.

Generelt

Arrangementsavdelingens oppgaver ble sterkt preget av pandemien i 2021. Mange arrangementer ble avlyst eller endret til digitale seminarer og møter. Digitale møteplasser utfordret oss til å tenke nytt om presentasjoner, tekniske løsninger og opplæring av deltakere. Dette var en viktig læringsprosess og en spennende utvikling for å finne og bruke de beste løsningene.