Økonomi

NIFs årsresultat viser et overskudd på 2,9 millioner kroner. Disponeringen av årsresultatet presenteres i styrets årsberetning. Året ble avsluttet med en positiv egenkapital, inklusive selvpålagte restriksjoner på 65 millioner kroner. Fri egenkapital er per 31. desember 2021 på 45,3 millioner kroner. NIFs frie egenkapital økte med 4,9 millioner kroner fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021. Det vises til styrets årsberetning for ytterligere informasjon om den økonomiske situasjonen. ­