Idrettsstyret og idrettspolitiske utvalg

Idrettstyret 2021-2023

Idrettsstyret 2021-2023 besto i 2021 av:
Berit Kjøll Bærum Rideklubb President
Vibeke Sørensen Oslo IL 1. visepresident
Sondre Sande Gullord Nydalen Skiklubb Styremedlem (2021–2025)
Astrid Strandbu Tromsø IL Styremedlem (2021–2023)
Astrid Uhrenholdt Jacobsen1 Heming IL Utøverrepresentant, IOC-medlem
Elisabeth Faret Stavanger Hockey Styremedlem (2021–2025)
Erik Unaas Indre Østfold O-klubb Styremedlem (2021–2025)
Kristin Kloster Aasen Bærum Rideklubb IOC-medlem
Marco Elsafadi Bønes Basketballklubb Styremedlem (2021–2023)
Ole Jørstad SPKL Nessegutten Styremedlem (2021–2025)
Sara Stokken Rott Kalandseid IL Styremedlem (2021–2025)
Sebastian Henriksen Kvaløya Sportsklubb Styremedlem (2021-2023)
Zaineb Al-Samarai Holmlia Sportsklubb Styremedlem (2021–2023)
Åsmund R. Sæbøe2 Ansattrepresentant
1 Øyvind Watterdal, nestleder i utøverkomiteen, er personlig vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen

2 Erling Strand er personlig vara for Åsmund R. Sæbøe

NIFs generalsekretær var fram til 1. juli 2021 Karen Kvalevåg. Fra 1. juli til 15. september 2021 var Rune Midthaug fungerende generalsekretær. Siden 15. september 2021 har Nils Einar Aas vært NIFs generalsekretær.

I 2021 gjennomførte idrettsstyret 16 møter, hvorav 10 med styret for styreperioden 2019–2021, og 6 med styret for styreperioden 2021–2023. Totalt ble 152 saker behandlet. Presidentskapet avholdt 11 presidentskapsmøter i 2021, hvorav 5 med presidentskapet for styreperioden 2019–2021, og 6 med presidentskapet for styreperioden 2021–2023.

Styreoppnevnte utvalg

Norges Døveidrettsutvalg

Norges Døveidrettsutvalg består av:

 • Morten Stahl Sletten, leder
 • Margareth Hartvedt, nestleder
 • Bjørn Røine, medlem
 • Guttorm Edman Jørgensen, medlem
 • Ingvild Wilson Skjong, medlem
 • Erik Garder, medlem
 • Ole Jørstad, medlem
 • Tanja Aas, medlem

Norges Døveidrettsutvalg avholdt fire styremøter i 2020. Mette M. Berg er administrativ ressurs for utvalget. Ole Jørstad, styremedlem i NIF, er oppnevnt som medlem i Norges Døveidrettsutvalg. Erik Garder, ansatt i Norges Bowlingforbund, representerer særforbundene i utvalget.

Idrettsting

 • Er NIFs høyeste myndighet og skal ta seg formelle avklaringer gitt i NIFs lov (§ 3-4)
 • Arena for idrettspolitikk

Ledermøte

 • Skal avklare saker i henhold til NIFs lov, inngå i forberedelsene til idrettstinget
 • Arena for debatt, erfaringsutveksling, dialog

Lederforum

 • Skal belyse idrettspolitiske saker som skal opp på Idrettstinget / NIFs ledermøte og gi organisasjonen faglig påfyll

Ledersamling

 • Skal styrke samhandling i organisasjonen. I tillegg skal de til enhver tid aktuelle politiske saker være på dagsordenen

Utvalg for idrett for utviklingshemmede

Utvalget består av:

 • Vibecke Sørensen, leder
 • Jan Olav Sørlie, nestleder
 • Christian H. Johansen, medlem
 • Eva Skei, medlem
 • Åse Torheim, medlem
 • Eirik Dahl, medlem
 • Kent Daniel Danielsen, medlem

Utvalg for idrett for utviklingshemmede avholdt fire møter. Mette M. Berg er administrativ ressurs for utvalget. Vibecke Sørensen, visepresident i NIF, er oppnevnt som leder for Utvalget for idrett for utviklingshemmede. Kent Daniel Danielsen er utøverrepresentant i Utvalget for idrett for utviklingshemmede. Eirik Dahl er representant for Norsk forbund for utviklingshemmede.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Idrettsmedisinsk etikkutvalg består av:

 • Leder: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)
 • Inggard Lereim, NIMF
 • Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
 • Lena Schrøder, utøverrepresentant (avtroppende)
 • Anna Sletsjøe, utøverrepresentant (påtroppende)
 • Jeanette Nilsen, trener Norges Håndballforbund
 • Per Tøien, NIF

Idrettsmedisinsk etikkutvalg avholdt fire møter. Anne Kristine Soltvedt og Cecilie Prebensen fra NIF var sekretariat for utvalget.

I 2021 arbeidet idrettsmedisinsk etikkutvalg med å utrede bruk av høydehus, utarbeidet retningslinjer for bruk av smertestillende og andre reseptfrie medikamenter hos barn og unge og planla seminaret «For mye, for lite, akkurat passe? Idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten».

Internasjonalt strategiutvalg

Utvalget ble opprettet av Idrettsstyret i 2021 med mandat om å utarbeide norsk idretts internasjonale strategi og besto av følgende utvalgsmedlemmer:

 • Bård Glad Pedersen, ekstern, utvalgsleder
 • Sebastian Henriksen, Idrettsstyrets representant, medlem
 • Ola Keul, Norges Brettforbund, medlem
 • Ane Guro Skaare-Rekdal, Norges Fotballforbund, medlem
 • Lise Kvil Torgersen, Norges Ishockeyforbund, medlem
 • Erik Røste, Norges Skiforbund, medlem
 • Yngvild Larsen Schei, Norges Studentidrettsforbund, medlem
 • Stian Skjerahaug, Utøverkomiteen, medlem

Utvalget jobbet intensivt frem mot NIFs ekstraordinære generalforsamling høsten 2021 og overleverte den internasjonale strategien «Verdier verdt å leve for» til idrettsstyret i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, hvor strategien ble vedtatt den 17.10.2021. Rune Arctander og Magnus Sverdrup var administrative ressurser for utvalget, og The Governance Group, ved Henning Kristoffersen, Dyveke Elset og Joachim Nahem, bisto sekretariatet i skriveprosessen.

Møtene legger til rette for idrettspolitiske diskusjoner, økt samspill og nødvendige forankringsprosesser for ledelsen i særforbund, idrettskretser og idrettsstyret.

OL-/PL-sonderingsutvalget

Utvalgets sammensetning per 31.12.2021 var:

 • Mina Gerhardsen (utvalgsleder)
 • Marco Elsafadi (medlem)
 • Astrid Uhrenholdt Jacobsen (medlem)
 • Aksel Lund Svindal (medlem)
 • Lena Schrøder (medlem)
 • Stein Bø Mørland (medlem)
 • Anne Farseth (medlem)
 • Arne Horten (medlem)
 • Mona Adolfsen (medlem)

Utvalgets oppgave og mandat har vært å utarbeide forslag til premisser som, etter sonderinger med idretten internt, vil ligge til grunn for at organisasjonen skal ta stilling til om, og eventuelt når, tiden er riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/Paralympics i Norge.

Utvalget startet sitt arbeid i midten av desember 2021, og skal avlevere sin rapport til idrettsstyret i april 2022.

E-sport-utvalget

Utvalgets sammensetning per 31.12.2021 var:

 • Ole R. Jørstad, idrettsstyret, leder
 • Eystein Stokstad, Norges Cykleforbund, medlem
 • Tina Thorsen, Innlandet idrettskrets, medlem
 • Robert André Teikari, Vestland
  idrettskrets, medlem
 • Mats Theie Bretvik, Norges
  Fotballforbund, medlem
 • Emilie Z. Hansen, Fredrikstad idrettsråd, medlem
 • Per Tøien, NIF sentralt, medlem

Tord Jordet er administrativ ressurs for utvalget.

Viktige møteplasser

Foruten to idrettsting gjennomførte vi en digital og en fysisk ledersamling og fem digitale lederforumer. Møtene legger til rette for idrettspolitiske diskusjoner, økt samspill og nødvendige forankringsprosesser for ledelsen i særforbund, idrettskretser og idrettsstyret.

I tillegg satte vi opp hyppige informasjonsmøter om koronasituasjonen. Vi hadde ukentlige digitale møter med administrative ledere i særforbund og idrettskretser. Møtefrekvensen med særforbund og idrettskretser økte, noe som bidro til å skape mer samhandling og bedre dialog.