Økonomi

NIFs årsresultat viser et overskudd på 1,6 millioner kroner. Disponeringen av års­resultatet presenteres i styrets beretning under kapittelet «Årsberetning 2020». Året 2020 ble avsluttet med en positiv egenkapital, inklusive selvpålagte restriksjoner på 62,1 millioner kroner. Fri egenkapital er per 31. desember 2020 på 40,4 millioner kroner. NIFs frie egenkapital økte med
1 million kroner fra 31. desember 2019 til 31. desember 2020. Det vises til «Styrets Årsberetning 2020» for ytterligere informasjon om den ­økonomiske situasjonen. ­