Årsrapport
2020

2020 – Et svært annerledes år

Ingen kunne sett for seg et år nesten uten aktiv idrett. Ingen tenkte at støtteapparatets viktigste oppgave i et idrettslag skulle bli håndtering av smitte- vern, oversikt over regler, anbefalinger og råd, håndvask, avstand og antall aktive på treningsområdet. Ikke siden annen verdenskrig er OL blitt avlyst. Nå ble det utsatt ett år.

Det er i motbakke det går oppover

Ingen av oss glemmer 12. mars 2020 – dagen da Norge og norsk idrett i ­praksis ble stengt ned. 2020 har på mange måter vært et «annus horribilis» for norsk idrett. Det har vært et år preget av frykt for et farlig virus, nedstenging av ­samfunnet, uforutsigbarhet i hverdagen – og ­økonomisk uro.

Medlemskap – Nøkkeltall

55 særforbund var medlemmer av NIF i 2020. 1. januar 2020 ble NIFs idrettskretsstruktur endret i tråd med den nye fylkesinndelingen, og NIF gikk fra 17 til 11 idrettskretser.

132 491
medlemmer i bedriftsidrettslag
7 990
ordinære idrettslag

Idrettspolitiske saker

Hensikten med myndighetskontakt og politisk påvirkningsarbeid er å oppfylle forventningene i langtidsplanen Idretten vil! og premissene for idrettsorganisa­ sjonens arbeid. Overordnet handler dette om å bedre rammevilkår for hele idretten, men arbeidet er også viktig for å synlig­ gjøre og styrke idrettens rolle i samfunnet.

Les mer

NIFs ledermøte

NIFs ledermøte ble gjennomført digitalt 5. juni 2020. Hensikten med møtet er å avklare saker i henhold til NIFs lov og saker til forberedelse fram mot Idrettstinget.

Les mer

Idrettsstyret og politisk samarbeid

Idrettsstyret gjennomførte i 2020 elleve møter, hvorav syv møter var fysiske møter, to var på Teams og to møter ble gjennomført som skriftlig behandling. Totalt ble 97 saker behandlet. Presidentskapet avholdt 12 presidentskapsmøter i 2020, hvorav ett ble gjennomført som skriftlig behandling.

Les mer

Idrettens langtidsplan og styringsverktøy

Politikk i idretten handler om utforming av idrettens egen politikk. «Idretten vil!» er langtidsplanen for perioden 2019 til 2023. Den ble vedtatt på Idrettstinget 2019 og er det viktigste politiske dokumentet til norsk idrett.

Les mer

Idretten

Ved utgangen av 2019 var 501 300 barn mellom 6 og 12 år aktive medlemmer i norsk idrett.

Les mer

Idrettens finansiering og rammevilkår

NIFs hovedfinansieringskilde er andel av overskuddet i Norsk Tipping. Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt til idrettsformål for 2020 ble 2 861 459 000 kroner.

Les mer
Indira Milena Hopsdahl Liseth under verdenscup arrangementet i Paraidrett på Birkebeineren skistadion på Lillehammer.

Økonomi

NIFs årsresultat viser et overskudd på 1,6 millioner kroner.

Les mer
Olympiatoppen inngangsparti

Personal

NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte.

Les mer
Ullevål stadion sett ovenfra

Sentral­administrasjonen

NIFs administrasjon er lokalisert på ­Ullevaal stadion sammen med 45 av særforbundene.

Les mer