Idrettsstyret og politisk samarbeid

Idrettstyret 2019-2021

Idrettsstyret 2019-2021
Berit Kjøll Bærum Rideklubb President
Vibeke Sørensen Oslo IL 1. visepresident
Joahn Olav Koss Skøyteklubben Lørenskog 2. visepresident
Astrid Strandbu Tromsø IL Styremedlem (2019-2023)
Astrid Uhrenholdt Jacobsen* Heming IL Utøverrepresentant
Elisabeth Faret Stavanger Hockey Styremedlem (2019-2021)
Emilie Zakariassen Hansen NTNUI Styremedlem (2019-2021)
Erik Unaas Indre Østfold O-klubb Styremedlem (2019-2021)
Kathe Langvik** Drøbak-Frogn IL Ansatterepresentant
Kristin Kloster Aasen Bærum Rideklubb IOC-medlem
Ole Jørstad SPKL Nessegutten Styremedlem (2019-2021)
Sebastian Henriksen Kvaløya Sportsklubb Styremedlem (2019-2021)
Sondre Sande Gullord Nydalen Skiklubb Styremedlem (2019-2021)
Zaineb Al-Samarai Holmlia Sportsklubb Styremedlem (2019-2021)
* Øyvind Watterdal, nestleder i utøverkomiteen, er personlig vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen

** Åsmund Sæbø er personlig vara for Kathe Langvik

Idrettsting

 • Er NIFs høyeste myndighet og skal ta seg formelle avklaringer gitt i NIFs lov (§ 3-4)
 • Arena for idrettspolitikk

Ledermøte

 • Skal avklare saker i henhold til NIFs lov, inngå i forberedelsene til idrettstinget
 • Arena for debatt, erfaringsutveksling, dialog

Lederforum

 • Skal belyse idrettspolitiske saker som skal opp på Idrettstinget / NIFs ledermøte og gi organisasjonen faglig påfyll

Ledersamling

 • Skal styrke samhandling i organisasjonen. I tillegg skal de til enhver tid aktuelle politiske saker være på dagsordenen
Illustrasjon

NIFs generalsekretær var Karen Kvalevåg.

Idrettsstyret gjennomførte i 2020 elleve møter, hvorav syv møter var fysiske møter, to var på Teams og to møter ble gjennomført som skriftlig behandling. Totalt ble 97 saker behandlet. Presidentskapet avholdt 12 presidentskapsmøter i 2020, hvorav ett ble gjennomført som skriftlig behandling.

Idrettspolitiske utvalg

Norges Døveidrettsutvalg

Norges Døveidrettsutvalgs styre består av:

 • Morten Sletten, leder
 • Margareth Hartvedt, nestleder
 • Bjørn Røine, medlem
 • Guttorm Edman Jørgensen, medlem
 • Ingvild Wilson Skjong, medlem
 • Erik Garder, medlem
 • Ole Jørstad, medlem
 • Tanja Aas, medlem

Norges Døveidrettsutvalg har avholdt fire styremøter i 2020. Mette M. Berg er ­administrativ ressurs for utvalget.

Ole Jørstad, styremedlem i ­Norges idrettsforbund, er oppnevnt som medlem i ­Norges Døveidrettsutvalg. Erik ­Garder, ansatt i Norges Bowling­forbund og Tanja Aas i Norges Fotballforbund, ­representerer særforbundene i utvalget.

Utvalg for idrett for mennesker
med utviklingshemning

Utvalgets sammensetning per 31. ­desember 2020 var:

 • Vibecke Sørensen, leder
 • Jan Olav Sørlie, nestleder
 • Christian H. Johansen, medlem
 • Eva Skei, medlem
 • Åse Torheim, medlem
 • Eirik Dahl, medlem
 • Kent Daniel Danielsen, medlem

Det har vært gjennomført fire møter i utvalget. Mette M. Berg har vært ­administrativ ressurs for utvalget.

Vibecke Sørensen, visepresident i Norges idrettsforbund, er oppnevnt som leder for Utvalget for idrett for utviklingshemmede.

Kent Daniel Danielsen er utøver­representant i Utvalget for idrett for utviklingshemmede. Eirik Dahl er ­representant for Norsk forening for ­utviklingshemmede.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Idrettsmedisinsk etikk­utvalg består av:

 • Leder: Reidun Førde, Professor i ­medisinsk etikk ved Universitet i Oslo
 • Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)
 • Inggard Lereim, NIMF
 • Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
 • Lena Schrøder, utøverrepresentant
 • Jeanette Nilsen, trener Norges Håndballforbund, tidligere landslagskeeper
 • Per Tøien, NIF
 • Anne Kristine Soltvedt fra NIF er ­sekretær for utvalget

I januar 2020 arrangerte Idrettsmedisinsk etikkutvalg seminaret «Sykdom og ­skader i idretten. Når er nok, nok?» ­Seminaret ­belyste etiske dilemmaer ­knyttet til deltakelse og prestasjon i idrett, blant annet:

 • Hvordan omfattende skader og sykdom bør føre til diskusjon om utøveren bør delta i konkurranser eller avslutte karrieren.
 • Hvordan det skal settes riktige og gode grenser for utøverens selvbestemmelse.
 • Ulike dilemmaer ble belyst ut fra legens perspektiv, trenerens perspektiv og utøverens perspektiv.

Utvalget hadde to fysiske møter, i tillegg til digital kontakt, og ga en uttalelse knyttet til kampsportkonkurranser for utøvere med Downs syndrom - «kumite».

Viktige møteplasser i 2020

I 2019 opprettet idrettsstyret en ­arbeidsgruppe for å evaluere møte­plassene i norsk idrett og utarbeide forslag til forbedringer. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til idrettsstyret 17. mars 2020. Idrettsstyret støttet anbefalingene og implementeringen startet opp.

Arbeidsgruppen laget et årshjul for hoved­møteplassene mellom idrettsstyret og tillitsvalgte i særforbund, idrettskretser og administrative ledere. (Se modell til venstre).

I 2020 ble det gjennomført ett ledermøte, én ledersamling, fire lederforum og seks informasjonsmøter. I tillegg ble det satt opp hyppige informasjonsmøter om koronasituasjonen. Det har vært ukentlige møter med administrative ledere.

Møtefrekvensen med særforbund og idrettskretser økte, noe som har bidratt til å skape mer samhandling og bedre dialog. Møtene i 2020 ble gjennomført digitalt.