Idrettens langtidsplan og styringsverktøy

Politikk i idretten

Politikk i idretten handler om utforming av idrettens egen politikk. Idretten vil! er langtidsplanen for perioden 2019 til 2023. Den ble vedtatt på Idrettstinget 2019 og er det viktigste politiske dokumentet til norsk idrett. Idretten vil! ble vedtatt etter grundig behandling i organisasjonen, deriblant innspill fra idrettslag, administrative ­gruppers innspill, høringer og drøftinger med idrettskretser og særforbund, og debatt på Idrettstinget.

Dokumentet gir føringer på et overordnet nivå for de områder som vurderes som ­viktige og felles for organisasjonen, se figur nedenfor.

Videre oppfølging av ­tingvedtak og mål i Idretten vil! og Idretten skal!

Bærekraft

Idretten er en global lidenskap. I sin ­utstrekning og sine varierte former ­inspirerer og engasjerer den ­milliarder av mennesker over hele verden. De felles ­verdiene i idrettsfellesskapet er et ­viktig grunnlag for gjensidig forståelse, ­sam­arbeid og fred.

Interessen og engasjementet for bærekraft vokser i befolkningen. Mens vi tidligere bekymret oss over egen miljøpåvirkning, dekker agendaen nå viktige samfunnsspørsmål om helse og velvære, sosial inkludering, likestilling, styresett, åpenhet og menneskerettigheter.

Bærekraft handler fremfor alt om ­verdier. Idretten kan ikke stå på sidelinjen og tenke at globale utfordringer ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på ­utfordringene, forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som idrettsfelleskap kan bidra med.

I 2020 har NIF lagt til rette for en ambisiøs satsning på bærekraft. I første fase har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag for hvordan norsk idrett påvirker FNs bærekraftmål. Kunnskapsgrunnlaget viser områder der idretten har en positiv, men også negativ effekt på bærekraftsmålene. Med denne innsikten har NIF startet ­arbeidet for å bidra til en mer bærekraftig norsk idrett.

Orienteringsløper på vei mot startpost.

Orienteringsløper på vei mot startpost.

Foto: Espen Bratlie / Samfoto