NIFs ledermøte

NIFs ledermøte ble gjennomført digitalt 5. juni 2020. Hensikten med møtet er å avklare saker i henhold til NIFs lov og saker til forberedelse fram mot Idrettstinget.

Les mer i referatet fra Ledermøtet 2020: referat-nifs-ledermotet-2020.pdf (idrettsforbundet.no)

To resolusjoner ble vedtatt på Ledermøtet

  1. Sikre idrettsglede for alle i en tid med nedstenging av virksomheter, økt ­arbeidsledighet og færre idrettslige ­tilbud. Norsk idrett vil jobbe for å minske økonomi som barriere for deltakelse, og peker i resolusjonen på hvilke ønsker Ledermøtet har til egen organisasjon, nasjonale og regionale myndigheter samt privat næringsliv, for å få dette til.
  2. Idretten erkjenner at rasisme og diskriminering skjer i det norske ­samfunnet og i norsk idrett.

Ledermøtet forventer at alle organisasjons­ledd følger opp idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og ansvars­personer gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Innebandy
Foto: Navn Navnesen/ NTB