Det er i motbakke det går oppover

Ingen av oss glemmer 12. mars 2020 – dagen da Norge og norsk idrett i ­praksis ble stengt ned. 2020 har på mange måter vært et «annus horribilis» for norsk idrett. Det har vært et år preget av frykt for et farlig virus, nedstenging av ­samfunnet, uforutsigbarhet i hverdagen – og ­økonomisk uro.

Arbeidssituasjonen i 2020 har vært krevende for oss alle. Vi har vært gjennom to alvorlige smittebølger. Det har tidvis tvunget oss til full retrett, det vil si bort fra felles møteplasser og kollegialt felleskap. For mange har dette vært svært krevende.

Idretten har tilpasset seg

Samtidig har idrettsorganisasjonen vist en fantastisk evne til stå sammen når det virkelig butter imot. Det er lagt ned en ­formidabel innsats og pågangsmot for norsk idrett i året som har gått.

I dag er jeg sjeleglad for at vi hadde gode digitale verktøy på plass da pandemien rammet oss. Vi har raskt tatt et sjumilssteg for å tilpasse oss den nye digitale hver­dagen. Vi har vist at pandemien ikke har satt en stopper for effektive arbeids­prosesser på tvers av våre organisasjons­ledd.

Vi har holdt stø kurs i håndteringen av våre viktigste kjerneoppgaver, samtidig som vi har løst utfordringer med et alvorlig virus hengende over oss. Sammen med særforbundene og idrettskretsene har vi synliggjort idrettens samfunnsrolle, og tydeliggjort at ansvarlighet er styrende for alle våre veivalg.

NIFs beredskapsgruppe, med deltakelse fra fem særforbund, har hatt møter tre til fem ganger i uken gjennom hele ­pandemien. I tillegg har vi hatt ­hyppige informasjons- og dialogmøter med idrettskretser, særforbund på ledernivå. Dette har vært verdifullt og nødvendig i vårt løpende koronaarbeid.

Ansvarlig gjenåpning av idretten

Å bidra til en ansvarlig gjenåpning av idretten har vært et av våre viktigste mål under koronapandemien. Vi har utarbeidet smittevernprotokoller, gjennomført korona­vettkurs og utviklet solide systemer for oppmøteregistrering. Myndighetene har gitt oss anerkjennelse for det solide arbeidet som er lagt ned for å begrense smitte i idretten og samtidig redusere smitterisiko ut til øvrige deler av samfunnet.

Fordi organisasjonen har vært proaktiv og presentert gode løsningsforslag til myndighetene, har vi klart å ­opprettholde en tilnærmet normal treningshverdag for barne- og ungdomsidrett gjennom store deler av 2020. Det samme gjelder toppidretten. Samtidig har fjoråret vært spesielt krevende for våre 130 000 voksne utøvere i kontaktidrettene som ikke har fått anledning til å trene normalt siden mars 2020. Det er svært alvorlig og øker risiko for frafall, både av aktive og av frivillige med de konsekvenser dette har for den fysiske og psykiske helse – og for idrettslagenes overlevelsesevne.

Krisepakker til idrett og frivillighet

En proaktiv og samlende idretts­organisa­sjon har vært avgjørende og et viktig premiss for de resultatene vi har oppnådd av økonomiske støtteordninger. I 2020 ble det utbetalt 2,1 milliarder i kompensasjonsstøtte til idrett og frivillighet. Det hadde vi ikke fått til uten målrettet innsats fra hele idrettsorganisasjonen og gjennom vårt konstruktive samspill med myndighetene.

Til tross for at vi har lagt et krevende år bak oss, er jeg optimist for ­fremtiden.

— Karen Kvalevåg, generalsekretær

Viruset stopper ikke moderniseringen

Digitaliseringsløftet for norsk idrett har holdt planlagt fremdrift gjennom hele ­koronapandemien. En rekke nye produkter og tjenester har sett dagens lys – og disse vil gjøre hverdagen enklere og for alle ­aktører i norsk idrett. Dette er et arbeid som fortsetter med full styrke inn i 2021.

Koronakrisen har også vært en katalysator for det viktige strategi- og organisasjons­utviklingsprosjektet til NIF. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle oss, og at vi evner å tilpasse oss ­samfunnsutviklingen som idretten er en naturlig del av. ­Tydelige ­prioriteringer og styrking av NIFs ­strategiske lederrolle for norsk idrett er to sentrale satsingsområder i 2020. I dette strategiprosjektet sørger vi for god ­forankring i organisasjonen og med­arbeiderinvolvering underveis. Vi ser frem til å høste gevinstene av arbeidet i årene fremover, når prosjektets anbefalinger skal implementeres i organisasjonen fra 2021.

Store begivenheter står i kø

I 2021 står flere store begivenheter i kø. Det skal gjennomføres et idrettsting i mai, og alt tyder på at OL og ­Paralympics i Tokyo blir gjennomført, dog med ­restrik­sjoner som følge av pandemien. Vi har også et nytt stortingsvalg foran oss. Her skal vi mobilisere felles krefter for å fremme våre fanesaker overfor partiene til beste for våre medlemmer. Pandemien har vist idrettens viktige samfunnsrolle, og behovet for et idrettsløft. La oss ­sammen sørge for at idrett kommer øverst på ­agendaen i valgkampen.

Til tross for at vi har lagt et krevende år bak oss, er jeg optimist for fremtiden. Det er i motbakke det går oppover – og hittil har norsk idrett vist at vi er i god nok form til å mestre oppoverbakken med stil. Tusen takk til dere alle for det imponerende arbeidet som gjøres eneste hver dag – for å bygge verdens beste idrettsorganisasjon og forbli verdens beste idrettsnasjon.